Komplexné cestovné poistenie UnionNaša CK ponúka pre účastníkov zájazdu možnosť zakúpenia Komplexného cestovného poistenia UNION, ktoré je potrebné uhradiť pri 1. platbe za zájazd, aby nezanikol nárok na poistenie storna zájazdu. Uzavrieť ho môžu i cudzí štátny príslušníci. Pre cyklozájazdy stačí uzavrieť variant A1, ktorý kryje aj všetky riziká spojené s rekreačnou cyklistikou.

Stiahnni podmienky Komplexného cestovného poistenia Union

1. Klienti, ktorí nemajú uzatvorené žiadne poistenie liečebných nákladov v zahraničí - poistenie typu A1:

* poistenie liečebných nákladov * poistenie zodpovednosti za škodu * úrazové poistenie * poistenie storna zájazdu * poistenie batožiny * poistenie doprovodu * poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb * poistenie nevydarenej dovolenky * poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu * poistenie straty dokladov * poistenie právnej pomoci v zahraničí * poistenie oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou * poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla * poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku * poistenie oneskoreného nástupu na zájazd
Cena: 1,70 € / deň


2. Poistenie pre skupiny - deti a mládež alebo seniori - poistenie určené pre skupinové zájazdy, pričom skupinu tvoria prevažne deti do 18 rokov alebo seniori
Cena: 1,10 € / deň


3. Klienti, ktorí majú v poisťovni UNION uzatvorené aspoň poistenie liečebných nákladov v zahraničí v rámci iného produktu (napr. platobná karta) - poistenie typu B (len dopoistenie nasledovných položiek):

* poistenie storna zájazdu * poistenie nevydarenej dovolenky * poistenie doprovodu * poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb.
Cena: 0,50 € (15,06 Sk) / deň.

Poistné podmienky Komplexného poistenia UNION
Stacks Image 1649
Modrá knižka UNION
Stacks Image 1659