Informácie k prebiehajúcim akciám CK TOUR de FUN

Akcia VERNÝ KLIENT


Ako verný klient CK TOUR de FUN získavate k zmluve bonus v podobe 100% istoty navrátenia peňazí uhradených za zájazd v prípade, že Vám závažné zdravotné dôvody nedovolia sa ho zúčastniť (platí pri uplatnení 30 a menej dní pred nástupom na zájazd).

Táto služba je podmienená zakúpením komplexného cestovného poistenia na daný zájazd prostredníctvom CK TOUR de FUN. V prípade poistnej udalosti klienta uznané poisťovňou cestovná kancelária doplatí rozdiel zaplatenej sumy za zájazd a poistného plnenia.

Poskytnutie bonusu klientovi, pred uzavretím zmluvy o zájazde, vyhodnocuje CK na základe účasti klienta na predchádzajúcich zájazdoch CK TDF za posledné 2 roky, teda absolvovanie aspoň 1 zájazdu. Poskytnutie bonusu musí byť priamo uvedené v zmluve o zájazde. Vrátenie peňazí za neúčasť na zájazde z dôvodu vážnych zdravotných problémov musí byť zdokladované lekárskou správou ešte pred termínom odchodu na zájazd, t.j. 30 a menej dní. Vážny zdravotný dôvod sa rozumie úraz, vážna choroba, operácia, onkologická liečba a podobne (nejde o chrípku, prechladnutie...). Vážne zdravotné dôvody konkrétne definuje komplexné cestovné poistenie UNION typ A1, ktoré je zverejnené na našich webových stránkach. Klient musí CK písomne oznámiť storno zájazdu v zmysle všeobecných zmluvných podmienok CK TDF. Ak má klient uzavreté poistenie zájazdu pre prípad storna zo zdravotných dôvodov, musí si klient uplatniť vrátenie peňazí najskôr z poistenia a následne mu CK rozdiel sumy odškodného z poistenia voči celkovej cene zájazdu doplatí. Žiadosť klienta o vrátenie peňazí bude vybavená do 30 dní. Pri riešení storna Vám radi pomôžeme a postup vysvetlíme.

Prajeme Vám však veľa zdravia, aby ste daný bonus nikdy nemuseli využiť.

AKCIA PRVÝCH 100 KLIENTOV SO ZĽAVOU 50,- EUR / OSOBA


CK TOUR de FUN predáva zájazdy za stále, férové a konečné ceny. Cieľom akcie je odmeniť klienta za včasné rezervovanie zájazdu.

Akcia platí len na 10 dňové autobusové zájazdy (10 dní / 7 nocí) organizované v roku 2020, ktoré si zákazník rezervoval. Akcia neplatí pre letecké zájazdy a kratšie pobyty (Česká Kanada, Balaton). Zĺava bude poskytnutá automaticky, po ukončení akcie už nie je zľava nárokovateľná.