Informácie k prebiehajúcim akciám CK TOUR de FUN

Akcia VERNÝ KLIENT


Ako verný klient CK TOUR de FUN získavate k zmluve bonus v podobe 100% istoty navrátenia peňazí uhradených za zájazd v prípade, že Vám závažné zdravotné dôvody nedovolia sa ho zúčastniť (platí pri uplatnení 30 a menej dní pred nástupom na zájazd).

Táto služba je podmienená zakúpením komplexného cestovného poistenia na daný zájazd prostredníctvom CK TOUR de FUN. V prípade poistnej udalosti klienta uznané poisťovňou cestovná kancelária doplatí rozdiel zaplatenej sumy za zájazd a poistného plnenia.

Poskytnutie bonusu klientovi, pred uzavretím zmluvy o zájazde, vyhodnocuje CK na základe účasti klienta na predchádzajúcich zájazdoch CK TDF za posledné 2 roky, teda absolvovanie aspoň 1 zájazdu. Poskytnutie bonusu musí byť priamo uvedené v zmluve o zájazde. Vrátenie peňazí za neúčasť na zájazde z dôvodu vážnych zdravotných problémov musí byť zdokladované lekárskou správou ešte pred termínom odchodu na zájazd, t.j. 30 a menej dní. Vážny zdravotný dôvod sa rozumie úraz, vážna choroba, operácia, onkologická liečba a podobne (nejde o chrípku, prechladnutie...). Vážne zdravotné dôvody konkrétne definuje komplexné cestovné poistenie UNION typ A1, ktoré je zverejnené na našich webových stránkach. Klient musí CK písomne oznámiť storno zájazdu v zmysle všeobecných zmluvných podmienok CK TDF. Ak má klient uzavreté poistenie zájazdu pre prípad storna zo zdravotných dôvodov, musí si klient uplatniť vrátenie peňazí najskôr z poistenia a následne mu CK rozdiel sumy odškodného z poistenia voči celkovej cene zájazdu doplatí. Žiadosť klienta o vrátenie peňazí bude vybavená do 30 dní. Pri riešení storna Vám radi pomôžeme a postup vysvetlíme.

Prajeme Vám však veľa zdravia, aby ste daný bonus nikdy nemuseli využiť.
PROGRAM "Flexibilná zmena dovolenky" formou zmeny Zmluvy o zájazde

Pre zájazdy plánované na rok 2020, v súvislosti s pandémiou koronavírusu, zavádzame možnosť bezplatnej zmeny Zmluvy o zájazde, pričom klient môže využiť zájazdy z našej ponuky na mesiace august, september, október 2020 alebo z ponuky pre rok 2021. Zmena je možná do 30.10.2020.Uhradené poplatky z pôvodnej zmluvy budú prenesené do novej zmluvy, 50% doplatok hradiť nebude, urobí tak až 30 dní pred odchodom. Okrem termínu a destinácie je možná aj zmena cestujúcich. Ak nebude možné v roku 2020, vycestovať ani na nový-zmenený termín, cestujúci môže do času 40 dní pred odchodom svoju zmluvu opäť bezplatne zmeniť a preniesť ju na rok 2021 podľa aktuálnej ponuky formou zmeny Zmluvy o zájazde. Pre všetky Zmluvy o zájazde uzavreté do 30.10.2020 je platné aktuálne poistenie cestovnej kancelárie proti insolventnosti. Uhradené cestovné poistenie bude preložené na nový dátum bezplatne. Všetky zmeny zájazdov v roku 2020 možno vykonať bez stornopoplatku a to až do lehoty 30 dní pred odchodom.