KORONAVÍRUS - Informácie k zájazdom 2020

Vážení cestujúci, klienti a športoví priatelia.

Na základe vývoja pandemickej situácie "Koronavírus" na Slovensku i v zahraničí, aktualizujeme informácie o vývoji cyklo - turistickej sezóny 2020 a o plánovaných zájazdoch cestovnou kaceláriou TOUR de FUN.

V súčasnej dobe vývoj situácie nepraje cestovným kanceláriam ani cestovnému ruchu v celej Európe. Podľa najnovších prognóz vývoja epidémie na Slovensku a v Európe, nebude zrejme možné bezpečne vycestovať ani v mesiacoch máj a jún. Situáciu pozorne sledujeme a komunikujeme so svojími obchodnými partnermi, ktorí však zatiaľ napriek našim žiadostiam nerušia naše rezervácie a riadia sa rozhodnutiami svojich vnútroštátnych autorít, zaplatené depozity
vzhľadom na termíny rezervovaného ubytovania stále držia na svojich účtoch a peniaze nevracajú. Ponúkajú len možnosť zmeny termínov alebo vydanie voacheru – voľnej poukážky.

Žiaľ, vývoj situácie s koronavírusom nevie aktuálne nikto z nás predpovedať. Avšak situáciu vo svete sledujeme, sme v kontakte so zahraničnými partnermi, ambasádami a miestnimi delegátmi. Rovnako sledujeme odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj iných relevantných organizácií na Slovensku aj v zahraničí. CK TOUR de FUN nemôže prijať rozhodnutie o vycestovaní alebo zrušení zájazdu za klientov, ale môže svojim klientom ponúknuť istotu profesionálneho prístupu, pričom bezpečnosť klientov je pre nás samozrejme prvoradá.

Odvetvie cestovného ruchu na Slovensku netrpezlivo čaká na prijatie opatrení zo strany Vlády SR. Očakávame ich v najbližších dňoch. Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky adresoval vláde "Návrh na prijatie krátkodobých a dlhodobých opatrení pre odvetvie cestovného ruchu 2020 – 2024" s názvom Program ANTIVIRUS pre cestovný ruch. Návrh na prijatie krátkodobých a dlhodobých opatrení pre odvetvie cestovného ruchu 2020-2024 na stiahnutie- tu.

Cieľom opatrení je zmierniť negatívne dopady a škody spôsobené prijatím opatrení štátnej a verejnej správy v súvislosti s COVID-19 a naštartovanie služieb cestovného ruchu na strane dopytu a ponuky. Pre nás je podstatná zmena aktuálneho Zákona o cestovnom ruchu a možnosť vydania voacherov platných 12-18 mesiacov, čo by nám dalo zákonnú a flexibilnú možnosť reakcie na vývoj situácie(veľa krajín EÚ už túto zmenu schválilo a tento inštitút už využíva v odškodňovaní svojich klientov či obchodných partnerov).

Rovnako ako vo väčšine krajín sveta, aj rakúske, chorvátske, španielske alebo talianske hranice sú teraz úplne uzavreté pre všetky druhy dopravy s výnimkou potravín a iného základného tovaru. Všetky verejné podujatia, hotely, bary, reštaurácie a ďalšie činnosti v oblasti služieb sú pozastavené.

Situácia v súvislosti s koronavírusom ovplyvňuje rozhodovanie mnohých klientov tak o samotnom cestovaní, ako aj pri plánovaní cyklo dovoleniek. Cestovná kancelária TOUR de FUN je špecifická tým, že ponúka organizované skupinové zájazdy, čím sa líši od pobytových cestovných kancelárií a v súčasnej dobe sa dostáva do špecifickej situácie. Zrušenie zájazdu cestovnou kanceláriou alebo stornovanie zájazdu cestujúcim musí riešiť tak individuálne ako aj v mene celej skupiny, samozrejme však v zmysle platných všeobecných zmluvných podmienok CK a aktuálneho znenia Zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe aktuálnej mimoriadnej situácie príjmame tieto nasledovné opatrenia:

Všetky zájazdy s odchodom do 30. 6. 2020 rušíme, nakoľko na základe dostupných prognóz nepredpokladáme dostatočne pozitívny vývoj situácie a elimináciu koronavírusu do takej miery, aby bolo bezpečné skupinové cestovanie alebo pobyt v plánovaných destináciách (treba zvážiť roziko nákazy počas prepravy, či pobytu v zahraničí alebo riziko karantény v zahraničí či po návrate do SR - cestovné poistenie náklady za karanténu v zahraničí nekryje, kryje len liečebné náklady a hospitalizáciu). Taktiež aktuálne nevieme, či v rámci dotknutých krajín, bude cestovný ruch a služby s ním spojené, do toho času plne obnovené. Preto tieto zájazdy a všetky stornopoplatky s nimi spojené sú zrušené. Dotknutí klienti môžu využiť nový program "Flexibilná zmena dovolenky" alebo žiadať náhradu formou storna a návratu finančných prostriedkov resp. vydania voľného voacheru, ktorý môžu využiť do konca roka 2021(vydanie voľného voacheru bude možné ihneď po prijatí zmeny zákona o cestovnom ruchu alebo opatrením vlády SR). Urobiť tak treba žiadosťou zaslanou emailom alebo písomne na adresu CK TDF a to najneskôr do termínu odchodu pôvodného zájazdu. Po tomto termíne nárok na refundáciu zaniká. Noví klienti, ktorí si zakúpia zájazd pre sezónu 2020, môžu program Flexibilná zmena dovolenky využiť taktiež. Zmenu môžu vykonať v lehote do 40 dní pred odchodom.

Všetky zájazdy po 30.6.2020 ostávajú zatiaľ v platnosti, ich prípadná zmena bude oznámená klientovi včas a to najneskôr 40 dní pred odchodom, podľa aktuálnej situácie.

Ak máte obavy z cestovania aj v období po 30.6.2020, môžete využiť program "Flexibilná zmena dovolenky" a zmeniť si termín na rok 2021 alebo požiadať o vydanie voacheru (vydanie voľného voacheru bude možné ihneď po prijatí zmeny zákona o cestovnom ruchu alebo opatrením vlády SR). Urobiť tak treba nejneskôr 40 dní pred nástupom na zájazd.

PROGRAM "Flexibilná zmena dovolenky" formou zmeny Zmluvy o zájazde:

Zavádzame možnosť bezplatnej zmeny Zmluvy o zájazde, pričom klient môže využiť zájazdy z našej ponuky na mesiace august, september, október 2020 alebo z ponuky pre rok 2021. Uhradené poplatky z pôvodnej zmluvy budú prenesené do novej zmluvy, 50% doplatok hradiť nebude, urobí tak až 30 dní pred odchodom. Okrem termínu a destinácie je možná aj zmena cestujúcich. Ak nebude možné v roku 2020, vycestovať ani na nový-zmenený termín, cestujúci môže do času 40 dní pred odchodom svoju zmluvu opäť bezplatne zmeniť a preniesť ju na rok 2021 podľa aktuálnej ponuky formou zmeny Zmluvy o zájazde. Pre všetky Zmluvy o zájazde uzavreté do 30.10.2020 je platné aktuálne poistenie cestovnej kancelárie proti insolventnosti. Uhradené cestovné poistenie bude preložené na nový dátum bezplatne. Všetky zmeny zájazdov v roku 2020 možno vykonať bez stornopoplatku a to až do lehoty 30 dní pred odchodom.

VOACHER pre rok 2021 bude vydaný klientom, ktorí požiadajú o storno zájazdu, v zmysle platných všeobecných zmluvných podmienok CK v čase vydania voacheru.

Ďakujeme za pochopenie, CK TOUR de FUN dňa 8.4.2020

Tešíme sa ďalšie spoločné zážitky z aktívnej dovolenky, spolu to zvládneme:-)
Sme tu pre Vás na čísle +421911741546, email: cktourdefun@gmail.com

Relevantné informácie a užitočné linky na tému koronavírus

Ministerstvo zahraničných vecí
Svetová zdravotnícka organizácia
Úrad verejného zdravotníctva SR
Európska kominisia