Všeobecné záväzné podmienky CK TOUR de FUN

I. Úvodné ustanovenia
II. Objednávka a vznik zmluvného vzťahu

Nezáväzná objednávka klienta k ničomu nezaväzuje, je prejavom záujmu klienta o ponúkaný zájazd, ktorý môže prejaviť rôznymi spôsobmi: rezervačným formulárom na webovej stránke CK TOUR de FUN, telefonicky, e-mailom alebo inou vhodnou formou (v prípade

III. Cenové a platobné podmienkyIV. Práva a povinnosti CK TOUR de FUNV. Práva a povinnosti objednávateľa


VI. Zmeny dohodnutých podmienok
VII. Podmienky odstúpenia od zmluvy objednávateľom a stornopoplatky


VIII. Reklamačné konanieIX. Povinné zmluvné poistenie zájazduX. Cestovné poistenie objednávateľa
XI. Všeobecné informácie o ochrane osobných údajovXII. Všeobecné a záverečné ustanovenia